A A A

12 czerwca 2017 roku, w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbył się Miejski Konkurs Ekologiczny kończący VII edycję projektu.

Więcej...

2 czerwca 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 6 Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji konkursu Liga Zadaniowa w regionie bydgoskim.  Na uroczystość przybyli laureaci i finaliści XVIII edycji konkursu, ich nauczyciele oraz zaproszeni goście. Impreza składała się z dwóch części: 

  • w pierwszej nagrody wręczano uczniom z klasy VI szkoły podstawowej,
  • a w drugiej – uczniom klas I i II gimnazjum. Całość podsumowania konkursu prowadziła Pani Elżbieta Wilińska, koordynator konkursu w Bydgoszczy.

 
Gości przywitała Pani Agnieszka Krause, przewodnicząca Głównego Komitetu Konkursowego w Toruniu, po czym  z krótkimi przemówieniami wystąpiły Panie: Małgorzata Oborska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Ewa Witenberg, przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz w pierwszej części – Mariola Cyganek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, placówki sprawującej patronat nad konkursem w Bydgoszczy, a w drugiej Barbara Daroń, wicedyrektor KP CEN w Bydgoszczy.  

Po części oficjalnej Pani Wiesława Burlińska, dyrektor ZSO nr 6 w Bydgoszczy, zaprosiła do wysłuchania utworów muzycznych w wykonaniu zespołu uczniów swojej szkoły. Z okazji uzyskania przez konkurs „pełnoletności” przygotowano cukierkowy tort z fontanną ze sztucznych ogni. Świeczki na torcie zdmuchiwały Panie: Agnieszka Krause (UMK w Toruniu) oraz Barbara Zielińska (KPCEN w Bydgoszczy), a uczniowie zaśpiewali „Sto lat”.    

Następnie przystąpiono do rozdania nagród w XVIII edycji konkursu. Ogółem 19 uczniów zajęło I miejsce, 62 – II miejsce, 104 – III miejsce, a 34 uczniów uzyskało wyróżnienia. Nagrody wręczały Panie: Agnieszka Krause (UMK w Toruniu), Małgorzata Oborska (KO w Bydgoszczy), Ewa Witenberg (WEiS UM w Bydgoszczy), Mariola Cyganek oraz Barbara Daroń (KPCEN w Bydgoszczy).

Coroczne marszałkowskie nagrody dla najlepszych nauczycieli są od 2016 roku przyznawane w nowej, prestiżowej formule, podkreślającej rangę tego zawodu i wagę związanych z nim zadań. Zarząd Województwa opracował nową formułę promowania najlepszych nauczycieli z regionu w postaci Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.
14 czerwca 2017 roku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałę  Nr 23/1062/17  w sprawie  zmiany regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.
W dotychczasowym regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:

  1. doprecyzowano wymagania stawiane kandydatom do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”;
  2. określono wzór formularza rekomendacji oraz doprecyzowano wzór wniosku;
  3. uaktualniono nazwy departamentów tut. urzędu w kontekście ich spójności
    z aktualnie obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  4. zwiększono liczbę kandydatów do tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.

Kandydatury mogą zgłaszać organy prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa wskaże osiemnastu najlepszych. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – „Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji” – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

Wniosek wg aktualnego wzoru  wraz z rekomendacjami, należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 z dopiskiem na kopercieKUJAWSKO-POMORSKI LIDER EDUKACJI”.

Wniosek o przyznanie tytułu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” należy składać w terminie do 31 lipca każdego roku. Decydująca jest data złożenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.
Tekst aktualnie obowiązującej uchwały wraz ze wzorem wniosku dostępny jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce aktualności oraz menu tematyczne/edukacja a także na stronie BIP.

Rekomendacja UCHWAŁA UZASADNIENIE Wniosek

5 czerwca br. w sali widowiskowe Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsumowanie XXVI edycji konkursu Kangur Matematyczny w regionie bydgoskim. Na uroczystość przybyli zdobywcy nagród I i II stopnia w XXVI edycji konkursu, ich nauczyciele oraz zaproszeni goście. Zebranych przywitała Pani Mariola Cyganek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, placówki organizującej konkurs w naszym regionie. Następnie z krótkimi przemowami wystąpiły: Pani Małgorzata Oborska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty oraz Pani Marlena Richert, przedstawiciel Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Po oficjalnych wystąpieniach konferansjerzy (uczniowie z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy) przedstawili kilka informacji na temat historii konkursu na świecie i w Polsce oraz zaprosili do obejrzenia występu zespołu uczennic Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bydgoszczy, pracującego pod kierunkiem pani Doroty Chiberskiej oraz pani Agnieszki Borkowskiej-Kucharskiej. W ich wykonaniu zobaczyliśmy dwa tańce: pawanę i poloneza oraz interpretacje ruchowe do kompozycji Gustawa Holsta i Alfreda Schnittke.

W dalszej kolejności konferansjerzy przypomnieli zasady przyznawania nagród w konkursie i przystąpiono do rozdania nagród w XXVI edycji konkursu. W tegorocznej edycji konkursu w regionie bydgoskim brało udział 13 193 uczestników. Nagrody I stopnia i tytuł Laureata otrzymało 18 uczniów (Żaczek – 5, Maluch – 6, Beniamin – 5, Junior – 1, Student – 1). Nazwiska uczniów, którzy uzyskali nagrody I stopnia odczytała Barbara Zielińska, koordynator konkursu w regionie bydgoskim, a nagrody wręczyli przedstawiciele sponsorów – Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Nagrody II stopnia wręczono 119 uczniom (Żaczek – 22, Maluch – 45, Beniamin – 26, Kadet – 14, Junior – 8, Student – 4). Nazwiska uczniów odczytywały kolejno członkinie z Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu: Jadwiga Sterczewska, Marianna Rosół, Grażyna Król i Teresa Chrapkowska-Ryba, a nagrody wręczały Panie: Małgorzata Oborska (KO w Bydgoszczy), Marlena Richert (WEiS UM Bydgoszczy), Mariola Cyganek oraz Barbara Daroń (KPCEN w Bydgoszczy).

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,
zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad dwa miesiące odpoczynku. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego będą Państwo życzyli swoim uczniom radosnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji, spędzonych w gronie najbliższych.
Zachęcam Państwa do tego, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku.

Więcej...

Our website is protected by DMC Firewall!