PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

mgr Justyna Adamska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 42
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- język angielski

- mentoring – wspieranie nauczycieli

w procesie rozwoju zawodowego


mgr Magdalena
Chylebrant-Karolak

nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 45
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

- diagnoza zaburzeń

dzieci i młodzieży


mgr Jerzy Durzyński
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 51
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-14.30
(po telefonicznym uzgodnie-
niu)

- edukacja specjalna


mgr Danuta Frankowska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 44
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- kadra kierownicza

- przepisy prawa

o szkolnictwie zawodowym


mgr Robert Hejnicki
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 22
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- edukacja informacyjna

i multimedialna


mgr Krystyna Karpińska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 41
e-mail


dyżur:
wtorek: 14.00-16.00

- wychowanie przedszkolne

- trener programu „Przyjaciele

Zippiego"

- TOC dla Edukacji


mgr Wieslawa Kitajgrodzka
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 43
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- geografia, ekonomia

- podstawy przedsiębiorczości

i przedmioty zawodowe

- egzamin maturalny z geografii

- edukacja regionalna i globalna


mgr Norbert Łysiak
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 49
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- kultura fizyczna


mgr Ewa Ludwikowska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 44
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- EWD

- egzaminy zewnętrznemgr Izabela Nowakowska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 45
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- opieka, wychowanie

- zapobieganie trudnościom

wychowawczym wieku dorastania

- zapobieganie wypaleniu

zawodowemu


dr Violetta Panfil-Smolinska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 43
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- dydaktyka przyrody, biologii

i ochrony środowiska

- dydaktyka ogólna

- egzamin maturalny z biologii

- EWD (Edukacyjna Wartość Dodana)


mgr Robert Preus
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 22
e-mail


dyżur
wtorek: 13.00-16.00

- interaktywna i mobilna edukacja

- warsztaty online (kształcenie

na odległość)mgr Iwona Rostankowska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 28
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- edukacja humanistyczna

- egzaminy zewnętrzne

- edukacja wielokulturowa


mgr Anna Rupińska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 49
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- redaktor czasopisma UczMy

- dziennikarstwomgr Grażyna Szczepańczyk
nauczyciel konsultant
tel. 349-31-50 w. 41
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- edukacja wczesnoszkolna


mgr Jan Szczepańczyk
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 44
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- pomiar dydaktyczny

- ocenianie


mgr Katarzyna
Karska-Rasmus

nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 42
e-mail


dyżur:
poniedziałek
godz. 13.00-14.30

- język niemiecki


mgr Wiesława
Tomasiak-Wyszyńska

nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 45
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- rozwijanie umiejętności

wychowawczych nauczycieli

- podnoszenie skuteczności

współpracy wychowawców

z rodzicami

- rozwój osobisty nauczycieli

i dyrektorów


mgr Krystyna Witek
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 44
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- kadra kierownicza

- nadzór pedagogiczny

- przepisy prawa o funkcjonowaniu

szkołymgr Ilona Zduńczuk
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 37
e-mail


dyżur:
wtorek: 13.00-16.00

- informacja pedagogiczna

- biblioteki szkolne

- awans zawodowy nauczycieli

- ambasador programu eTwinning


mgr Barbara Zielińska
nauczyciel konsultant
tel. 52 349-31-50 w. 42
kom. 534 194 494
e-mail


dyżur:
wtorek 13.00-16.00,
czwartek 9.00-11.00

- edukacja matematyczno-fizyczna

- egzaminy zewnętrzne

- konkurs matematyczny Kangur