ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Prac inf prom

  • gromadzi i upowszechnia informacje o działalności KP CEN w Bydgoszczy
  • promuje działalność KP CEN w Bydgoszczy
  • współredaguje i upowszechnia czasopismo UczMy
  • organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bibliotekarzy, doskonalące ich umiejętności w zakresie aktywizowania czytelnictwa
  • organizuje formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach.