ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W BYDGOSZCZY
zaprasza
nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół na warsztaty

„Rozumienie czytanego tekstu warunkiem poprawy
wyników z matematyki”.

Zajęcia odbędą się w piątek 28 kwietnia 2017 roku w godzinach 15.00 -18.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 12.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty kwoty 48 zł na konto PKO BP SA O/ Bydgoszcz 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319 z dopiskiem „nr formy 154”.  
Zgłoszenie można przesłać na adres: barbara.zielinska@cen.bydgoszcz.pl 
lub telefonicznie: 534 194 494.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy organizuje od 30.09.2017 roku do 8.10.2017 roku wizytę studyjną w Hiszpanii: Program edukacyjny  Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela.
Tematyka wyjazdu jest związana z poznaniem systemu szkolnictwa w Hiszpanii, rozwojem zawodowym nauczycieli oraz wymianą doświadczeń nauczycieli hiszpańskich i polskich. Program wyjazdu obejmuje m. in. zagadnienia z zakresu: funkcjonowania przedszkoli, szkół i palcówek oświatowych w Hiszpanii, zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli w Hiszpanii.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Iloną Zduńczuk, ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl, tel. 52 349 31 50 wew. 37

Więcej...           Szczegółowy program........