ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Już po raz dwudziesty czwarty w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się gala podsumowująca Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych. Zakończyły się całoroczne zmagania uczestników konkursu. Laureatów – zwycięskie redakcje - nagrodzono grantami oświatowymi przyznanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz cennymi upominkami ufundowanymi przez Dyrektora KPCEN w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Warto podkreślić, iż coroczna gala podsumowująca to wielkie święto słowa pisanego. 

Więcej...

9 listopada miało miejsce uroczyste podsumowanie drugiej edycji Festiwalu Zdrowego Stylu Życia organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. 

Przedsięwzięcie miało miejsce w dniach 26-30 września 2016 roku. Odbyło się ono pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Podczas spotkania podsumowującego przedstawiliśmy efekty wspólnych działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz wręczyliśmy podziękowania licznie przybyłym gościom.

Festiwal to różnorodność ofert zachęcających do zdrowego stylu życia:

 • 26-28 września 2016 roku – odbywały się w bydgoskich przedszkolach i szkołach wszystkich typów,  pogadanki, prelekcje, debaty, pokazy, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży w których brało udział około 1863 uczniów
 • 28 września 2016 roku w ramach festiwalu zorganizowane zostały targi bydgoskich klubów sportowych, które zaprezentowały swoją ofertę, osiągnięcia oraz przedstawiły możliwości podjęcia treningu przez dzieci i młodzież. Atrakcją targów były rejsy w smoczą łodzią oraz miasteczko lekkoatletyczne, a także możliwość obejrzenia nowoczesnego sprzętu sportowego. W targach uczestniczyło około 500 osób
 • 28-29 września 2016 roku miała miejsce wystawa prac plastyczno-fotograficznych pt. „Zdrowie zawsze w modzie”. Odbyła się też prezentacja dobrych praktyk ze szkół z regionu bydgoskiego
 • 29 września 2016 roku zorganizowana została konferencja pt. „Zaloguj się na zdrowie”. Wzięło w niej udział 120 uczestników
 • 30 września 2016 roku miały miejsce warsztaty kulinarne w restauracji „Twardowski” pt. „Jem zdrowo i kolorowo”, w których brało udział ponad 100 uczniów.

Podczas podsumowania uczestnicy przedstawili plany na kolejną edycję festiwalu, który odbędzie się również w 2017 roku.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

zaprasza na szkolenie

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

nauczycieli wszystkich typów szkół.
Zajęcia odbędą się w sobotę 10 grudnia 2016 roku w godzinach 9.00 -15.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie swojego zgłoszenia z danymi na e-mail danuta.frankowska@cen.bydgoszcz.pl do 23 listopada 2016 r. oraz dokonanie po utworzeniu się grupy wpłaty wysokości 64 zł. na konto PKO BP SA O/ Bydgoszcz 21 1020 1462 0000 7202 0220 0319. 

Informujemy, że dnia 7.11.2016 roku rozpoczęła się rejestracja do konkursu przedmiotowego z informatyki dla uczniów gimnazjum organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do rejestracji i zachęcamy do udziału w konkursie. 
Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

 18 października 2016 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Edupolis interaktywnym narzędziem wspomagającym proces kształcenia. Zaproszonych gości i uczestników powitała Mariola Cyganek dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Celem konferencji była nie tylko promocja platformy Edupolis, ale przede wszystkim wskazanie możliwości jej wykorzystania w procesie dydaktycznym. Na aspekt jej użyteczności zwrócili uwagę zaproszeni prelegenci. Krzysztof Nowakowski z Wydziału Realizacji Projektów e-Usług Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przedstawił założenia i efekty realizacji projektu „e-Edukacja”, w skład którego wchodzi platforma Edupolis. Sebastian Wasiołka dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli Young Digital Planet w Gdyni przybliżył uczestnikom konferencji zasoby platformy i sposób na multilekcję. Przedstawicielki Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy, Aldona Kałużna i Katarzyna Rodak, zaprezentowały przykłady dobrych praktyk wdrożonych w szkole. Robert Preus nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy zaproponował uczestnikom konferencji budowanie modelu eSzkoły, tj. szkoły opartej na nowoczesnych technologiach. Podczas wystąpienia zastanawiał się, czy jest on możliwy do zrealizowania w naszych warunkach lokalnych, województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatecznie okazało się, że jeszcze sporo jest w tym zakresie do zrobienia. Na zakończenie konferencji nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, administrator platformy, Robert Hejnicki przedstawił propozycje wsparcia szkół i nauczycieli w procesie wdrażania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis.

Informuję, iż uroczysta gala z okazji rozstrzygnięcia XXIV Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych będzie miała miejsce 21 listopada 2016 roku w KPCEN w Bydgoszczy.

Nagrodzone redakcje, jak co roku, otrzymają wcześniej pisemne zaproszenia.
Wszystkim szkolnym redakcjom, które wzięły udział w konkursie, serdecznie dziękuję.

Organizator: Anna Rupińska 

Jesteś nauczycielem? Zapisz się na szkolenie i poznaj aktualne trendy w edukacji oraz dowiedz się jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie nauczania.

 Pracownia 2.0

Nie wierzysz, gdy twoi uczniowie mówią, że potrafią się uczyć, gdy obok włączony komputer, Skype, muzyka, a przez ramię zagaduje kolega? Dla ciebie to chaos, a dla nich – naturalne środowisko. Jak dotrzeć do takiej młodzieży? Pomoże ci w tym program Pracownia 2.0, pokazujący jak wykorzystać nowe technologie w procesie edukacyjnym.
W ramach szkolenia zajmiemy się m.in.:

 • tym, jak nowe technologie wpływają na funkcjonowanie dzieci w różnym wieku,
 • podyskutujemy o związanych z tym wyzwaniach edukacyjnych i szansach, jakie nowe media dają uczniom i nauczycielom, szczególnie w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia
 • omówimy podstawowe metody wspomagania procesu nauczania za pomocą nowych technologii oraz możliwości i ograniczenia wspomagania rozwoju uczniów za pomocą skomputeryzowanych treningów poznawczych
 • poznamy trendy w nowoczesnej edukacji i potencjał ich wykorzystania w pracy
 • omówimy interesujące przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii do wsparcia edukacyjnego uczniów (na poziomie organizacji procesu kształcenia, metodyki nauczania konkretnych przedmiotów oraz indywidualizacji edukacji)
 • stworzymy projekty wykorzystania nowych technologii do wsparcia nas w realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych

Szczegółowy program dostępny będzie do końca tygodnia.

Dla kogo?

Pracownia 2.0 to szkolenie przede wszystkim dla nauczycieli, jednak w miarę wolnych miejsc zapraszamy także pozostałe osoby, które zajmują się edukacją młodzieży: bibliotekarzy, animatorów i studentów kierunków pedagogicznych.

Czas i miejsce 

Zapraszamy na weekendowy zjazd w następującym terminie: 19- 20 listopada.
Zajęcia odbędą się w siedzibie NInA, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5

Prowadzący

dr Dorota Żelechowska – doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, pracowniczka naukowa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS w Warszawie), specjalizuje się w psychologii poznawczej, w szczególności w treningach poznawczych dla dzieci i dorosłych, badaczka czynników determinujących osiągniecia szkolne dzieci, life coach.

Karolina Szczepaniak - na co dzień pracuje jako menadżerka projektów IT. Zajmuje się również edukacją z zakresu nowych technologii, ochrony prywatności i bezpieczeństwa w sieci. W 2015 roku ukończyła Szkołę Trenerską STOP prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Współpracuje z takimi organizacjami jak Centrum Cyfrowe, Fundacja 5medium oraz Fundacją Panoptykon, z którą jest związana od 5 lat.

Rekrutacja i kontakt

Liczba miejsc: 20

Przypominamy, że udział we wszystkich naszych działaniach jest bezpłatny.
Dla chętnych z poza Warszawy możemy zapewnić jeden nocleg (z soboty na niedzielę), jeżeli odpowiednio wcześnie zostaniemy poinformowani o takim zapotrzebowaniu.
Prosimy o zgłoszenia na adres edukacja@nina.gov.pl (w tytule wiadomości „Pracownia 2.0”) lub telefonicznie: 22 380 49 81. 

Michalina Furtak
dział ds. edukacji i badań
education and research departament

image001

       Narodowy Instytut Audiowizualny
       National Audiovisual Institute
       ul. Wałbrzyska 3/5 | 02-739 Warszawa 
       www.nina.gov.pl | www.ninateka.pl

terapiakpcen naglowek

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na temat: „Terapia poprzez sztukę”. Konferencja odbędzie się dnia 28 listopada 2016 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli przy ul. Sobieskiego 10. W załączeniu - program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. 

Program konferencji...                             Formularz zgłoszeniowy...

imgZbliża się kolejna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
W dniach 14-18 listopada 2016 roku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie Otwarta firma.

W projekcie mogą brać udział szkoły wszystkich typów. Do realizacji przewidziano następujące moduły:

 • dla klasy I-III – Poznajemy zawody w miejscu pracy
 • dla klas IV-VI – Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy
 • dla gimnazjum – Pracownik–Pracodawca– Przedsiębiorstwo
 • dla szkoły ponadgimnazjalnej – Biznes przy tablicy.

Wiecej...

KUJAWSKO- POMORSKIE
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY
zaprasza
nauczycieli języka polskiego
szkół ponadgimnazjalnych
na spotkanie metodyczne,
które odbędzie się 3 listopada 2016 roku (czwartek)
o godzinie 15.30 w sali nr 20
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9

Czytaj więcej...

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY
zaprasza
nauczycieli geografii wszystkich typów szkół na bezpłatne warsztaty metodyczne z zakresu geostatystki

„Portal geostatystyczny”

Zajęcia odbędą się w środę 16 listopada 2016 r.  godz 15.30 - 18.00  sala nr 2 (parter)
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.
Ze względu na formę zajęć (warsztaty komputerowe) liczba miejsc ograniczona do 16 osób. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Program/Zapisy: https://goo.gl/forms/upIuxhAF2vPr4VgB2