ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach europejskich standardów w edukacji 2017 roku odbyła się w konferencja DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE I COACHING W EDUKACJI. Zaproszonych gości i uczestników powitała Mariola Cyganek dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Podczas spotkania Marta Dobrzyniak, coach i doradca zawodowy,  przybliżyła paradygmaty doradztwa, założenia i efekty europejskiej sieci doradztwa. W swojej wypowiedzi uwzględniła również postrzeganie aktywności zawodowej i jej kontekstu oraz  wykorzystanie coachingu w edukacji. Uczestnicy mogli wzbogacić swoją wiedzę także o standardy doradztwa edukacji i kariery. Na zakończenie konferencji nauczyciel konsultant Danuta Frankowska zaprosiła uczestników do odwiedzania strony internetowej KPCEN w Bydgoszczy, a szczególnie do zapoznania się z przygotowanymi propozycjami warsztatowymi  z zakresu doradztwa i szkolnictwa zawodowego. 

-przykłady zadań z planimetrii,
w których istotną rolę odgrywa spostrzegawczość

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 6 kwietnia 2017 r. (czwartek, 15.30-19.15) organizuje szkolenie dla nauczycieli matematyki szkół  ponadgimnazjalnych p.n. Dorysuj, a stanie się łatwe-przykłady zadań z planimetrii, w których istotną rolę odgrywa spostrzegawczość. Zajęcia poprowadzi starszy ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi-pan Henryk Dąbrowski. Szkolenie odbędzie się w Instytucie Matematyki UKW w Bydgoszczy,  Plac Weyssenhoffa 11, sala 101. Proszę przynieść cyrkiel i liniał.

Koszt szkolenia: 50 zł płatne przelewem na nr konta bankowego  Bank PKO BP SA O/Bydgoszcz  21 1020 1462 0000 7202 0220 0319. Dowód wpłaty proszę przynieść na szkolenie.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapisy są możliwe tylko przez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/oLLzPj79uooRIeO22.
Organizator: Ewa Ludwikowska,  e-mail: ewa.ludwikowska@cen.bydgoszcz.pl