ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie w latach 2016-2019.
W roku szkolnym 2016/17 hasłem Olimpiady będzie: „Rodzina – to drużyna”.

Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Regulamin, program i szczegółowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/owor/

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.

Skład Komitetu Okręgowego w roku szkolnym 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim:

Ilona Zduńczuk – przewodnicząca (KPCEN w Bydgoszczy, tel. 52 349 31 50 wew. 37,

ilona.zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl )

Urszula Feit - sekretarz (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy)

Bożena Klimczewska – członek (Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy)

24 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9 (sala nr 20, I piętro) odbędzie się spotkanie
z organizatorami Olimpiady. Zapraszamy przedstawicieli samorządu uczniowskiego z opiekunem
i uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.

W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się druga edycja Festiwalu Zdrowego Stylu Życia organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie miało miejsce dniach 26-30 września 2016 roku. Festiwal patronatem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Gośćmi honorowymi były olimpijki: Magdalena Fularczyk-Kozłowska oraz Martyna Mikołajczak.

Festiwal to różnorodność ofert zachęcających promujących zdrowy styl życia.

  • 26-30 września 2016 roku w bydgoskich przedszkolach i szkołach odbywały się  pogadanki, prelekcje, debaty, pokazy, warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 1338 uczniów.
  • 28 września 2016 roku w ramach festiwalu zorganizowane zostały targi bydgoskich klubów sportowych, które zaprezentowały swoją ofertę, osiągnięcia oraz przedstawiły możliwości podjęcia treningu przez dzieci i młodzież. Atrakcją targów były rejsy
    w smoczą łodzią oraz miasteczko lekkoatletyczne, a także możliwość obejrzenia nowoczesnego sprzętu sportowego. W targach uczestniczyło około 500 osób.
  • 28-29 września miały miejsce: wystawa prac plastyczno-fotograficznych pt. „Zdrowie zawsze w modzie” oraz prezentacja dobrych praktyk szkół z regionu bydgoskiego.
  • 29 września 2016 roku odbyła się konferencja „Zaloguj się na zdrowie”. Wzięło w niej udział 120 uczestników.
  • 30 września 2016 roku w restauracji „Twardowski” miały miejsce warsztaty kulinarne „Jem zdrowo i kolorowo”, w których uczestniczyło ponad 100 uczniów.

Wobec zagrożeń wynikających z uzależnień od Internetu, braku ruchu, niewłaściwego odżywiania się działania podjęte podczas Festiwalu Zdrowego Stylu Życia są ważne i potrzebne. Spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w środowisku szkolnym. Należy je kontynuować. Stąd kolejny festiwal już za rok.  

Targi sportowe

Konferencja "Zaloguj się na zdrowie"

Dobre praktyki w szkołach...

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI ZAINTERESOWANYCH TEMATEM NA BEZPŁATNE WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ EKSPERTA  ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BYDGOSZCZY, KTÓRY PRZYBLIŻY ZASADY NABYWANIA PRAWA EMERYTALNEGO.

20 października 2016 roku o godzinie 15.30 zapraszamy nauczycieli historii i języka polskiego wszystkich typów szkół oraz nauczycieli kl. I - III szkół podstawowych na bezpłatną konferencję KTO TY JESTEŚ?  POLAK… OD CHRZTU  POLSKI  DO  CZASÓW  WSPÓŁCZESNYCH

Szczegóły w zaproszeniu...

6 października 2016 roku  została zorganizowana wojewódzka konferencja Kujawsko-Pomorskie  dla ucznia zdolnego dla dyrektorów szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych osób zainteresowanych tematyką.

Organizatorzy konferencji to: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu - Departament Edukacji oraz Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Celem przedsięwzięcia była  prezentacja dobrych praktyk, tworzenia kompleksowych rozwiązań wspierających ucznia zdolnego w województwie kujawsko-pomorskim.

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przy zorganizowanych stanowiskach uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia. 

Przebieg konferencji był dokumentowany przez graphic rekordera – myślenie wizualne.

Więcej - http://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/29944-kujawsko-pomorskie-dla-zdolnych