ang flaga niem flaga

Organ prowadzący

herb

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Porozumienia

centrum nowoczesnosci

UKW

WSB

WSG


BIP 2

 

Wydawany przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy „UczMy” już od trzech lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem w środowisku edukacyjnym.

Tematyka „UczMy” wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa. Każdy numer poświęcony jest wybranemu zagadnieniu. Ponadto ważne treści można znaleźć w stałych działach: OBLICZA EDUKACJI, Z PRAKTYKI NAUCZYCIELA, REGIONALNE OKNO, BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE DLA EDUKACJI.

W czasopiśmie publikujemy także informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Oferujemy również elektroniczną formę naszego pisma – wejście przez stronę WWW lub za pomocą kodów QR poprzez urządzenia mobilne.

Zachęcamy do współpracy z naszą redakcją. Prosimy o nadsyłanie materiałów, dzielenie się za naszym pośrednictwem swoją wiedzą, doświadczeniem, dobrymi praktykami.

Tematy przewodnie najbliższych numerów czasopisma to:

Kształtowanie postaw (przesyłanie materiałów do 15 października)
Doradztwo edukacyjno-zawodowe (przesyłanie materiałów do 31 grudnia)
Myślenie wizualne (przesyłanie materiałów do 28 lutego)
Kultura wokół nas (przesyłanie materiałów do 30 kwietnia).

Uwaga: Motywacja (przesyłanie materiałów do 10 września).

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA

NASZEGO CZASOPISMA...