CEN Bydgoszcz 6        


30 lat wybrane baner

A A A

blur 1868068 1920Zapraszamy nauczycieli klas I – III do przystąpienia do sieci współpracy poświęconej pracy z lekturami w klasach młodszych.

szczegóły...    zapisy...     


Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic na spotkanie metodyczne POPOŁUDNIE W MUZEUM, które odbędzie się 31 stycznia 2019 roku w godzinach 16.30 - 18.00 w salach Centrum Edukacji Muzealnej przy ul. Mennica 6 w Bydgoszczy. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

szczegóły...     zapisy...


30 lat KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy obchodzi w 2019 r.  XXX-lecie swego istnienia. Wśród zamierzeń jest m. in. opracowanie monografii historii budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 z uwzględnieniem losów zatrudnionych tu pracowników. Zwracamy się zatem z apelem o pomoc w dotarciu do wspomnień, dokumentów i fotografii związanych z minionym XXX-leciem. Każda relacja, pamiątka czy dokument  może okazać się bezcennym źródłem dla poznania przeszłości naszej placówki. Nie pozwólmy, aby cenne archiwalia zalegały zapomniane w szafach czy kartonach. Pomagając nam ratujemy naszą wspólną historię, godną pamięci i uczczenia.

Kontakt: Robert Grzybowski, tel. 52 349-31-50 w. 42,   robert.grzybowski@cen.bydgoszcz.pl


2 meeting 1015591 1920

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas VI-VII szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w IX edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych nawiązujących do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Szczegółowych informacji udzielają:

Wiesława Kitajgrodzka, wieslawa.kitajgrodzka@cen.bydgoszcz.pl, tel. 52 349 31 50 w. 28

Iwona Rostankowska, iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl, tel. 52 349 31 50 w. 42

Regulamin       Załączniki        Więcej


compass 1299559 1280Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza doradców zawodowych i nauczycieli szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych do udziału w programie ogólnopolskim Ekonomia na co dzień. Nauczyciele, którzy zdecydują się na realizację  programu Ekonomia na co dzień, mogą bezpłatnie:
• uczestniczyć w warsztatach doskonalących;
• otrzymać materiały dydaktyczne: przewodnik „Ekonomiczne inspiracje”: scenariusze zajęć wraz z kartami pracy dla ucznia, gry dydaktyczne, filmy, dostęp do materiałów cyfrowych zamieszczonych na platformie Fundacji;
• korzystać z konsultacji indywidualnych.

Harmonogram spotkań:
06.02.2019 r.  KP CEN, ul. Jagiellońska 9, Bydgoszcz   zapisz się

07.02.2019 r.  PP-P, ul. Benedyktyńska 3, 88-300 Mogilno     zapisz się

18.02.2019 r.  SP nr 4, os. Wł. Łokietka 15, 89-100 NAKŁO nad Notecią     zapisz się 

Proszę wybrać dogodny dla siebie czas i miejsce warsztatów.

szczegóły...      karta zgłoszenia...


union jack 2031255 1920Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na konferencję, która odbędzie się 24 stycznia 2019 (czwartek) w godz. 11.00-12.30 w auli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest elektroniczna rejestracja do 22 stycznia 2019 r.

szczegóły...     zapisy...


logo kangourouBydgoskie Stowarzyszenie Matematyczne i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy informują, że dnia 21 marca (czwartek) 2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 9 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”. 

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma układankę przestrzenną w postaci kuli-breloczka. Mamy nadzieję, że „Dzień Kangura” będzie dla wielu uczniów Państwa szkoły prawdziwym matematycznym świętem.

Szczegóły...     Plakat...


heart 2338154 1920Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego.  

Uprzejmie zapraszamy Państwa uczniów i nauczycieli do udziału w I edycji Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego ”MEDYCYNA NA SZÓSTKĘ”. Konkurs adresowany jest do uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów. Organizatorem konkursu jest VI Liceum Ogólnokształcące im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Laureaci i finaliści konkursu zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach - szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dla uczestników konkursu zakwalifikowanych do finału zorganizowane zostaną warsztaty przyrodnicze.Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy http://vilo.bydgoszcz.pl/ w zakładce KONKURSY. 

Z wyrazami szacunku 
Organizatorzy

regulamin...     zgoda...     zgłoszenie...    protokół...


ikonkaKiedy proces uczenia się jest efektywny? Co wpływa na poprawę wyników uczenia się? W jaki sposób zmotywować uczniów do świadomego udziału w procesie uczenia się?

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, którzy stosują lub chcą stosować ocenianie kształtujące w swojej praktyce szkolnej na warsztaty, STRATEGIE I TECHNIKI OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO, które odbędą się 15 lutego, godz. 14.30 w KPCEN, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20.

szczegóły...     zapisy...


 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na Akademię Filmową Nauczycieli. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie kujawsko-pomorskim adresowane do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz samorządowców odpowiedzialnych za oświatę.

W ramach AFN będą wyświetlane tylko filmy dokumentalne, wielokrotnie nagradzane. Celem Akademii Filmowej Nauczycieli jest:

- dyskusja nad zjawiskami społecznymi, wartościami edukacyjnymi, zagadnieniami psychologicznymi

- prezentowanie ważnych zagadnień z obszaru szeroko pojętej edukacji zgodnych

- z kierunkami polityki oświatowej państwa

- wymiana doświadczeń w zakresie podejmowanych tematów filmowych.

Projekcje filmowe będą poprzedzone krótkim wykładem nawiązującym do poruszanego tematu oraz dyskusją uczestników. Przed każdą projekcją uczestnicy otrzymają fiszkę filmograficzną obejmującą podstawowe dane o filmie i twórcach oraz charakterystykę poruszanego w filmie problemu.

Spośród uczestników każdego spotkania AFN będzie przeprowadzone losowanie jednej osoby, która otrzyma materiały edukacyjne umożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkole.

Wszystkie spotkania w ramach Akademii Filmowej Nauczycieli są bezpłatne i rozpoczynają się o godz. 15.30. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.

Miejsce: KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, I piętro, sala 20
Rejestracja na pierwsze spotkanie. Film W (nie) realu, reż. Beeban Kidron: https://goo.gl/ebUQty 
Plakat/harmonogram: https://goo.gl/1nkQXB 
Regulamin: https://goo.gl/s7mtFY 

 


shaking hands 3091908 1920Rodzaje, obszary i formy współpracy szkoły i  potencjalnych pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego. Analiza przypadku. 
Znowelizowana ustawa "Prawo Oświatowe" sankcjonuje zakres działań szkoły oraz nauczycieli w obszarze współpracy z potencjalnymi pracodawcami. 
Zapraszamy na warsztaty wszystkich nauczycieli  zorientowanych na podejmowanie zadań związanych z rozwojem zawodowym uczniów oraz rozwijanie  własnych  kompetencji branżowych ...

szczegóły...     zapisy...


 

logoZapraszamy nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie pt. 

Czym są dla mnie zajęcia geograficzne w terenie?

Konkurs odbywa się  pod patronatem Komisji Edukacji Geograficznej  PTG.

 

szczegóły…   zgoda...


KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY oraz WYDAWNICTWO STENTOR zapraszają nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych na konferencję Zmiany w podstawie programowej języka polskiego czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum.

szczegóły...     zapisy...


face 63980 1920KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY zaprasza dyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych na cykl warsztatów dotyczących: „Jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole?

szczegóły...     zapisy...


logaRok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jest to wspaniała okazja, by uświadomić dzieciom i młodzieży wartość naszego wspólnego dziedzictwa – literatury, sztuki i pomników, rzemiosła, którego nauczyli nas przodkowie, tradycji, sztuki kulinarnej i znanych filmów, które pokazują nas samych.W ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego Komisja Europejska opracowała pomysły na lekcje, zajęcia praktyczne i projekty w ramach lekcji mające zachęcić uczniów do odkrywania ich dziedzictwa kulturowego oraz korzystania z niego i współdziałania z nim. Nowy niezbędnik dla nauczycieli „Dziedzictwo kulturowe Europy” poświęcony jest dziedzictwu kulturowemu zarówno w najbliższej lokalnej społeczności uczniów, jak i w kontekście europejskim.

szczegóły...


first aid 1874767 1920Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i zespoły nauczycielskie na szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ w terminie od 8.01.2019 roku do 28.02.2019 roku.

szczegóły...     zapisy...


int earth 661447 1920Uprzejmie informujemy dyrektorów i nauczycieli szkół, że w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jednogłośnie została podjęta decyzja o wprowadzeniu  segregacji odpadów. Tym samym od 1 stycznia 2019 roku w budynku placówki umieścimy specjalnie oznaczone pojemniki do segregacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Jednocześnie w styczniu będziemy prowadzić kampanię uświadamiającą o segregowaniu odpadów, a w holu wyświetlana będzie prezentacja Odpady w domu i pracy autorstwa pani Beaty Michałek ze Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. 

Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do naszej akcji.

Dyrekcja i pracownicy KPCEN w Bydgoszczy


 

MC znak pelny POZYTYW RGBMĄDRZY CYFROWI to program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. To zaproszenie młodzieży do innowacyjnych działań na rzecz najbliższego środowiska. Uczniowie wezmą udział w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli/bibliotekarzy/edukatorów, którzy następnie będą wspierać i monitorować samodzielną pracę uczniów nad projektami społecznymi.

Do udziału w programie zapraszamy szkoły, biblioteki, gminne ośrodki kultury oraz inne instytucje, które organizują czas wolny dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych w czasie ferii zimowych 2019 roku.

szczegóły...         założenia programu...


2 sukces na bankSUKCES NA BANK to ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany dla szkół średnich – liceów i techników. Zapraszamy do udziału pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela.

szczegóły...


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd