Aktualnie znajdujesz się na:

Wnioski z analizy wyników próbnego egzaminu z matematyki – KPCEN BYDGOSZCZ 2024

Przyszedł czas na wnioski po kolejnej edycji Próbnego egzaminu maturalnego z matematyki, przygotowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. By zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności, z zadaniami maturalnymi zmierzyli się uczniowie ostatnich klas prawie stu szkół ponadpodstawowych z naszego województwa i innych rejonów Polski.

Arkusze oraz schematy oceniania w Formule 2023 zostały opracowane przez doświadczony zespół nauczycieli matematyki pod kierunkiem nauczyciela konsultanta Justyny Prud.

Maturzyści bez większych problemów poradzili sobie z obliczeniami procentowymi, praktycznym wykorzystaniem funkcji wykładniczej do obliczenia wartości nieruchomości, wyznaczeniem równania okręgu o podanym środku i promieniu oraz zastosowaniem twierdzenia Talesa do obliczenia długości odcinka.

Zmorą piszących, podobnie jak w ubiegłym roku, okazały się zadania otwarte, szczególnie te o treści geometrycznej. Największe problemy na poziomie podstawowym pojawiły się w zadaniu 22. polegającym na obliczeniu długości środkowej w trójkącie z wykorzystaniem twierdzenia cosinusów.

Uczniowie mieli również kłopoty z wyznaczeniem miary kąta między krawędzią boczną a podstawą ostrosłupa oraz określeniem odległości punktu od prostej w kartezjańskim układzie współrzędnych. Bardzo trudny okazał się także dowód z wykorzystaniem własności podzielności w zbiorze liczb całkowitych. Dla maturzystów zdający maturę na poziomie rozszerzonym największe wyzwanie stanowiły: prawdopodobieństwo warunkowe, dowód z planimetrii oraz zadania wykorzystujące własności stycznych do okręgów oraz pojęcie kąta dwuściennego w ostrosłupie.

Po przeanalizowaniu wyników diagnozy z matematyki, nauczyciele mogli skoncentrować się na obszarach wymagających specjalnej uwagi, dostosować swoje metody nauczania i zapewnić odpowiednie wsparcie każdemu uczniowi, by ten mógł osiągnąć sukces na majowych egzaminach.

Czego wszystkim tegorocznym abiturientom życzą autorzy arkuszy!

Oprac. J. Prud

Opcje strony

do góry