Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/czerwiec/18732,ZABYTKI-NASZEGO-REGIONU.html
2022-12-03, 01:04

ZABYTKI NASZEGO REGIONU

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVIII Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu” 2022.

Tegoroczna edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego odbywa się pod hasłem: „Co uważasz za skarb architektury regionu kujawsko-pomorskiego?”.
Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią i zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachęcenie do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów z przeszłości. Jednocześnie ma służyć rozwijaniu umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, różnych źródeł oraz od osób będących uczestnikami/świadkami historii. 

Na Prace konkursowe czekamy do 29 kwietnia 2022 roku. Wystarczy je przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: zabytki@kpck.pl w tytule e-maila wpisując: „Zabytki naszego regionu 2022”. Praca musi składać się z: karty tytułowej, tekstu oraz fotografii. Wyniki konkursu ogłosimy 10 czerwca 2022 roku podczas finału w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy. 

Uwaga: Dla Laureatów przewidujemy nagrody finansowe i rzeczowe, a trzy najlepsze prace chcemy opublikować!

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, pobierz regulamin: Zabytki Naszego Regionu Regulamin 2022

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - XVIII Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu"
 

Konkurs jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zachęcamy do udziału w konkursie. 

Opcje strony