Aktualnie znajdujesz się na:

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE UNIJNYM DLA SZKÓŁ - BANK PRAKTYK KRAJOWYCH

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV osi priorytetowej Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POWR.04.03.00-00-0025/18-00.

W ramach projektu została utworzona platforma będąca miejscem nawiązywania kontaktów oraz współpracy między firmami i uczniami szkół branżowych w ramach praktyk zawodowych. Platforma dostępna jest pod adresem:  https://bankpraktykkrajowych.pl/ .

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dotyczące warsztatów mogą Państwo znaleźć pod linkiem:

https://www.inspire-consulting.pl/pl/project/bank-praktyk-krajowych

Opcje strony

do góry