Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/grudzien/18478,WZMACNIANIE-BEZPIECZENSTWA-W-SZKOLACH-I-PLACOWKACH-OSWIATOWYCH.html
2022-11-30, 07:35

WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko, na webinarium online, podczas którego zostaną przekazane informacje na temat obowiązków pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w obszarze bezpieczeństwa.

Zapisy

Opcje strony