Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/grudzien/18511,ROZUMOWANIE-I-ARGUMENTACJA-NA-EGZAMINIE-OSMOKLASISTY-Z-MATEMATYKI.html
2022-12-03, 17:33

ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty online, które odbędą się 2 grudnia 2021 roku w godzinach 16.00–18.15.

Podczas spotkania spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak zachęcić ucznia do samodzielnego rozwiązywania zadań wymagających uzasadniania, argumentowania  czy budowania strategii? Jak rozwijać umiejętność logicznego myślenia i dostrzegania zależności? Jak wykorzystać uczniowskie pomysły w rozwiązywaniu zadań?

Szkolenie płatne 60 zł

Zapisy

Opcje strony