Aktualnie znajdujesz się na:

FORUM PRAKTYKÓW DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

4 grudnia 2021 roku odbyło się Forum Praktyków zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na platformie ClickMeeting. Już po raz szósty nauczyciele-praktycy zaprezentowali inspirujące rozwiązania dydaktyczne w zakresie nauczania języków obcych.

Temat przewodni tegorocznej konferencji Relacja, komunikacja, interakcja – zintegrowane kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych zachęcił do udziału 46 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Dziewięć nauczycielek, Barbara Biskupiak, Paulina Kamińska, Paulina Kaźmierczak-Majdzińska, Sandra Kurdynowska, Alina Malicka, Beata Rogalska, Sandra Wawrzyniak, Justyna Wieczorek, Grażyna Wojtach, omówiło szeroki zakres zagadnień związanych z głównym tematem, w tym:

 • przełamywanie barier językowych i kulturowych
 • projekt międzynarodowy jako sposób budowania relacji w klasie i poza nią
 • gry dydaktyczne do nauki języków obcych
 • czytanie jako kompetencja kluczowa
 • rozwój komunikacji językowej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zaprezentowane pomysły i refleksje spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich uczestników. Oto niektóre przykłady informacji zwrotnej:

 • „Było wspaniale jak co roku. Dziękuję.”
 •  „Forum jest mega! Jestem co roku.”
 • „Jestem bardzo zadowolona  z ogromnej dawki wiedzy!”
 • „Dziękuję bardzo. Wspaniale, że jest takie Forum. Brawo!”
 • „Bardzo wysoki poziom Forum.”
 • „Online – bardzo dobrze się sprawdza.”

Katarzyna Krukowska-Cyranowicz i Alina Melnicka-Zygmunt, z Czytelni Językowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zapoznały uczestników konferencji z działaniami PBW skierowanymi do nauczycieli języków obcych i ich uczniów.

Opcje strony

do góry