Aktualnie znajdujesz się na:

ROZTROPNE KORZYSTANIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA Z NARZĘDZI I ZASOBÓW CYFROWYCH

Jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 stał się inspiracją do analiz i przemyśleń sieci współpracy i samokształcenia.

Po raz kolejny dyrektorzy szkół i placówek oświatowych omawiali ważne kwestie dotyczące zarządzania placówkami. Tym razem spotkanie sieci odbyło się w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy. Zajmowano się następującą tematyką:

  • informatyzacja placówki oświatowej
  • wirtualny pokój nauczycielski
  • konferencje online
  • Teams – informacje tekstowe
  • technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach i nie tylko
  • projekty edukacyjne z wykorzystaniem metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
  • kreatywność uczniów z wykorzystaniem TIK.​​​​​​​​​​

Ponadto Wojciech Konarki dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy zaprezentował w ramach wymiany dobrych praktyk bogaty dorobek swojej placówki.

Opracował: G. Nazaruk

Opcje strony

do góry