Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/kwiecien/18932,UKRAINSKI-UCZEN-W-POLSKIM-SYSTEMIE-EDUKACJI-JAK-POMOC-NAUCZYCIELOM-TWORZYC-WIELO.html
2022-11-30, 08:08

UKRAIŃSKI UCZEŃ W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI. JAK POMÓC NAUCZYCIELOM TWORZYĆ WIELOKULTUROWE ŚRODOWISKO UCZENIA SIĘ?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają nauczycieli, pedagogów oraz wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych na bezpłatną konferencję, której tematyka wpisuje się w aktualne potrzeby szkół, upowszechnia ideę wielokulturowości wśród nauczycieli, promuje wartość pomocy uchodźcom, która może przybierać różne formy.

W przypadku szkół jest to edukacja dzieci i młodzieży w nowej sytuacji organizacyjno-dydaktycznej. Prelegentami są eksperci w zakresie wielokulturowości mający doświadczenie w
edukacji z uczniami z Ukrainy.

Rejestracja

Opcje strony