Aktualnie znajdujesz się na:

UWAGA KONKURS !!! „POTRZEBY RYNKU PRACY NASZĄ MISJĄ”

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza VI edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  1. Trzyletnie Branżowe szkoły I stopnia kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
  2. Pięcioletnie technika, w których prowadzi się klasy dotychczasowego technikum czteroletniego dla absolwentów gimnazjum.

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu i arkusze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Opcje strony

do góry