Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/listopad/18391,ANALIZA-WYNIKOW-EGZAMINU-MATURALNEGO-Z-GEOGRAFII-WNIOSKI-I-REKOMENDACJE.html
2022-12-03, 17:28

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII - WNIOSKI I REKOMENDACJE

Zapraszamy nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 3 listopada 2021, w godz. 17.00 -18.30. Forma online. Tematem przewodnim konferencji będzie analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z geografii.

Konferencja odbędzie się na platformie ClickMeeting.
Szczegółowe instrukcje na temat spotkania zostaną przesłane na adresy mailowe zarejestrowanych uczestników

Zapisy

Opcje strony