Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/luty/18656,ZARZADZAC-CZY-PRZEWODZIC-OTO-JEST-PYTANIE.html
2022-11-30, 09:17

ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ? - OTO JEST PYTANIE

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko, na doskonalenie zawodowe mające na celu przypomnienie lub zapoznanie się zasadami efektywnego zrządzania własną pracą i pracą innych oraz odpowiedniego wykorzystania czasu pracy w zarządzaniu ludźmi. ZAPISY DO 15 LUTEGO 2022 ROKU

Opcje strony