Aktualnie znajdujesz się na:

BYDGOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ ON-LINE

START-UP BYDGOSZCZ ONLINE! O WSPÓŁPRACY NA LINII BIZNES-SZKOŁA Data wydarzenia: 22.02.2022, 17.00-19.00

Dostosowanie szkolnictwa i metod nauczania do wymogów nowoczesnego rynku pracy stanowi nie lada wyzwanie dla kadr nauczycielskich. Z drugiej strony także sektor biznesowy nie powinien zamykać się na współpracę z tymi, którzy odpowiadają za efekty kształcenia iprzyszłych pracowników. Tematyka kolejnej konferencji  Start-Up Bydgoszcz online! skierowana jest do tych pracowników placówek edukacyjnych i przedsiębiorców, którzy rozumieją,  jak ważna jest współpraca i komunikacja na linii biznes-szkoła.

Już 22 lutego porozmawiamy z:

Robertem Preusem, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
i fascynatem projektowania modeli przestrzennych, o trzecim wymiarze w szkole i biznesie, czyli druku 3D (godz. 17.10-17.40).

Iwoną Andrzejewską, starszym wizytatorem  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, o stażach
i praktykach uczniowskich (godz. 17.40-18.10)

Janem Palaczem, dyrektorem Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie, o praktycznych wskazówkach i rozwiązaniach w szkoleniu branżowym nauczycieli (godz. 18.10-18.40).

Dla dyrektorów szkół i nauczycieli konferencja to szansa na spotkanie z pracodawcami i możliwość poszerzenia  wiedzy z zakresu aspektów prawnych oraz praktycznych sposobów organizacji stażów i praktyk uczniowskich  a także szkoleń branżowych dla nauczycieli.

Uwaga!

Zapisy dokonywane są przez stronę Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

ZAPISY

Po rejestracji na szkolenie pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do konferencji.

Nauczycieleuczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji wystawione przez KPCEN w Bydgoszczy. Prosimy o  zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Opcje strony

do góry