Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/maj/19009,NAUCZANIE-JEZYKA-POLSKIEGO-JAKO-OBCEGO.html
2022-12-02, 23:57

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Zapraszamy na 8-godzinne warsztaty: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO, które odbędą się 18-19 maja 2022 roku w godz. 15.30–18.45. Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych nauczycieli języka polskiego i innych przedmiotów. Ich głównym celem jest wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka obcego.

Rejestracja

Opcje strony