Aktualnie znajdujesz się na:

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

13 maja 2021 roku zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Najwytrwalsi uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu. Słuchacze pozytywnie zaliczyli wymagane programem zajęcia oraz odbyli praktyki kierownicze.

Uwieńczeniem całości było napisanie pracy dyplomowej. Poruszono w nich ciekawe tematy z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych, kierowania nimi i pracy
z zespołem.

Uroczystość wręczenia świadectw, z udziałem wicedyrektora KPCEN
w Bydgoszczy dr Violetty Panfil-Smolińskiej, była okazją do wymiany refleksji po kursie. Uczestnicy spotkania podzielili się nowymi doświadczeniami, nawiązując do okresu zawieszenia zajęć w szkołach i do ostatnich wydarzeń w Ukrainie oraz przyjmowania uczniów-uchodźców do placówek oświatowych.

Serdecznie gratulujemy absolwentom kursu. Życzymy wielu sukcesów
i satysfakcji w niełatwej pracy, jaką jest kierowanie i zarządzanie placówką oświatową.

Jednocześnie zapraszamy zainteresowanych uczestnictwem w nowej edycji kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą w roku szkolnym 2022/2023.

 

Oprac. G. Nazaruk

Opcje strony

do góry