Aktualnie znajdujesz się na:

NORMALIZACJA W SZKOLE

Polski Komitet Normalizacyjny we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza, 29.03.2022 o godz. 16.30 , nauczycieli zawodu na warsztaty dotyczące zagadnień związanych z podstawami normalizacji i oceny zgodności, które zostały wprowadzone dla efektów kształcenia w 215 zawodach.

Uwzględnienie tematyki normalizacji w procesie edukacyjnym wynika z zapisów podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku).

Absolwenci szkół dzięki zdobytej wiedzy o normach i normalizacji zwiększą swoje szanse na rynku pracy, przyczynią się do większej konkurencyjności przedsiębiorstw, w których będą pracować, lepiej wykorzystają innowacyjne technologie a także będą świadomymi konsumentami.

Termin spotkania: 29.03.2022 w godz. 16.30 – 18.00, na platformie ClickMeeting.

Zapisy Normalizacja w szkole

Opcje strony

do góry