ORGANIZACJA PROCESU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W CELU POPRAWY WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 26 października 2021 roku w godzinach 15.00 – 17.00. z wykorzystaniem aplikacji ClickMeeting.

Program konferencji:

  1. Kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022.
  2. Organizacja procesu nauczania języka polskiego w celu poprawy wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego -  wystąpienie Agnieszki Romerowicz eksperta Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  3. Doskonalenie warsztatu pracy polonisty – oferta szkoleniowa dla nauczycieli.
  4. Omówienie organizacji roku szkolnego (konkursy, egzaminy zewnętrzne, komunikaty).


Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 50.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Organizator

Iwona Rostankowska
nauczyciel konsultant
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

Opcje strony

do góry