Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/wrzesien/18058,ROLA-I-ZADANIA-OPIEKUNA-STAZU-W-PROCESIE-AWANSU-ZAWODOWEGO-NAUCZYCIELA.html
2022-12-02, 23:02

ROLA I ZADANIA OPIEKUNA STAŻU W PROCESIE AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

ZAPRASZAMY zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na bezpłatne warsztaty online "Rola i zadania opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela" organizowane w dniu 22 września 2021 roku na platformie ClickMeeting.

Zapisy

Opcje strony