Aktualnie znajdujesz się na:

HUMANISTO, SIĘGNIJ PO STYPENDIUM!

Jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej bądź licealistą? Historia i język polski to twój konik, a dodatkowo zdobyłeś nagrody na ogólnopolskiej olimpiadzie czy w regionalnym konkursie humanistycznym? Chciałbyś zdobyć dodatkowe fundusze na naukę i rozwój zainteresowań?

Zawalcz o stypendium edukacyjne marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu ,,Humaniści na start”!

To od 2 do 4 tysięcy złotych rocznie, wypłacanych przez 10 miesięcy danego roku szkolnego.

Masz czas na złożenie wniosku do 30 września.

Jak to zrobić?

  • do 30 września wejdź na stronę humanisci.kujawsko-pomorskie.pl zaloguj się w generatorze i wygeneruj wniosek,
  • wydrukuj wniosek i dołącz do niego kserokopię świadectwa za ostatni zakończony rok szkolny oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach. Dostarcz je do 30 września (decyduje data stempla pocztowego) do:
    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    (plac Teatralny 2, 87-100 Toruń).

Ważne informacje:

  • Projekt „Humaniści na start!” skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy:

- z historii (historia i społeczeństwo) i języka polskiego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 oraz
- posiadają osiągnięcia, tzn. są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad z przedmiotów humanistycznych albo konkursów organizowanych w naszym regionie.
·  Zgłaszać się mogą również uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach bądź olimpiadach sprzed 3 lat.
·  Stypendyści poprzednich edycji programów mogą ponownie ubiegać się o wsparcie na podstawie tego samego osiągnięcia (laureat, finalista, wyróżniony).

  •   Możesz ubiegać się równocześnie o stypendium w projektach „Humaniści na start!” i „Prymus Pomorza i Kujaw”.

Więcej informacji oraz regulaminy znajdziesz na stronach Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego edukacja.kujawsko-pomorskie.pl oraz humaniści.kujawsko-pomorskie.pl

 

Powodzenia i do dzieła!

Opcje strony

do góry