Aktualnie znajdujesz się na:

KONKURS PN. „PLAKAT! AKCJA! REAKCJA!”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Fundacja Tumult w ramach IX edycji programu „Sztuka Wyboru” organizują konkurs pn. „Plakat! Akcja! Reakcja!” na plakat profilaktyczny.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku 13-20 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) lub placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży. 

Celem konkursu jest:

- zapobieganie uzależnieniom od Internetu, aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych;

- zapobieganie negatywnym konsekwencjom korzystania z mediów cyfrowych;

- motywowanie młodzieży do odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych;

- promowanie zdrowych nawyków i postaw, dzięki którym można bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych.

 

Prace konkursowe należy przesyłać do 7 listopada 2022 r. na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Komunikacji Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
z dopiskiem „Sztuka Wyboru – konkurs graficzny”

 

W załączeniu: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia do konkursu.

Opcje strony

do góry