SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

Ocenianie wewnątrzszkolne - wnioski i rekomendacje

Organizacja

Szkolenie zespołu nauczycieli SP nr 9 w Bydgoszczy

Program

Ocenianie wewnątrzszkolne w zapisach prawa oświatowego

Zadania nauczyciela w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia

Analiza przedmiotowych zasad oceniania - wnioski i rekomendacje

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry