SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Planowanie i dokumentowanie pracy w przedszkolu

Program

  • Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  • Sylwetka absolwenta przedszkola
  • Metody i formy pracy 
  • Dokumentowanie pracy w przedszkolu

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry