SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

metody i techniki nauczania-uczenia się

Formy i metody pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Program

Zalecenia Rady Europy z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Zapisy w podstawie programowej a doskonalenie kompetencji kluczowych

Strategie i metody uczenia się skuteczne w rozwijaniu wybranych kompetencji kluczowych.

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry