Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1265,Zgrana-klasa-rola-wychowawcy-w-budowaniu-relacji-miedzy-uczniami.html
2023-06-02, 17:35
wychowanie i profilaktyka

Zgrana klasa - rola wychowawcy w budowaniu relacji między uczniami

Program

Budowanie spójnej struktury grupy

Fazy procesu grupowego

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w klasie

Poznanie metod ułatwiających budowanie dobrych relacji

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.