Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1272,Ksztaltowanie-kompetencji-spolecznych-uczniow.html
2023-06-02, 23:00
wychowanie i profilaktyka

Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów

Program

Skuteczna komunikacja a rozwijanie umiejętności społecznych

Praca zespołowa uczniów jako fundament rozwijania ich umiejętności społecznych

Opracowanie modelu absolwenta szkoły w oparciu o podstawowe kompetencje społeczne i obywatelskie

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.