Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1273,Ksztaltowanie-wizerunku-skutecznego-wychowawcy.html
2023-06-02, 16:47
wychowanie i profilaktyka

Kształtowanie wizerunku skutecznego wychowawcy

Program

Wychowawca jako profesjonalista wyzwalający pozytywne motywacje

Oczekiwania uczniów i rodziców wobec wychowawcy a możliwości ich zaspokajania

Budowanie wizerunku zawodowego  jako proces

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.