Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1727,Pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-w-pracy-z-uczniem-dysfunkcyjnym.html
2023-06-03, 00:52
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem dysfunkcyjnym

Program

  • metody i formy pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.