Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1763,Przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu.html
2023-06-02, 16:50
wychowanie i profilaktyka

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Program

Symptomy wypalenia zawodowego

Techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.