Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1868,Ogolnopolska-Konferencja-quotEdukacja-Dialog-Relacjequot.html
2023-06-03, 00:10
doskonalenie ponadprzedmiotowe

Ogólnopolska Konferencja "Edukacja- Dialog - Relacje"

Honorowy patronat:

              

    Instytut Praw Dziecka  im. Janusza Korczaka

                                                                                                                               

   Rektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
                                    dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni

 

Organizatorzy konferencji:
Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Termin konferencji:
8 października 2022

Miejsce konferencji:
Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Program

 

 9.30 - 10.00      Rejestracja uczestników
10.00 - 10.20                                                                                                      

 Uroczyste otwarcie konferencji

- Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni
- Dziekan Wydziału Pedagogiki dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni
- Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy – mgr Izabela Maciejewska                                                                        

10.20 –10.40                   

„Co z dialogiem w szkole? – edukacyjne «wychodzenie z kryjówek»”– dr Elżbieta Okońska - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Pedagogiki UKW, kierownik Zakładu Dydaktyki, autorka wielu publikacji z zakresu dialogu edukacyjnego i akademickiego, Prezes Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa, prowadząca warsztaty z komunikacji w rodzinie
i szkole oraz z budowania zaufania w relacjach nauczyciel-uczeń

10.45 - 11.25

 „Poznawanie ucznia – wyzwanie dla nauczyciela. Co zrobić, gdy nie wiemy co robić”  -
dr Marika Przybylska – adiunkt badawczo - dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki
i Studiów nad Kulturą Edukacji na Wydziale Pedagogiki UKW, terapeuta główny
w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych, w którym jako Stosowany Analityk Zachowania pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju

11.30 - 12.10

„Trauma i jej oblicza u dzieci i młodzieży – wsparcie w środowisku edukacyjnym"– Kinga Dziewiątkowska – Kozłowska – psycholog dzieci i młodzieży, psychotraumatolog, socjoterapeuta, profilaktyk społeczny, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, założycielka pierwszej
w województwie kujawsko – pomorskim certyfikowanej przez ISNA-MSE terapeutycznej „Sali Doświadczania Świata «Kraina Zmysłów»”

12.10 - 12.45

Przerwa kawowa

12.45 - 13.00

Niespodzianka

13.00 – 13.40

"Dialog Motywujący – skuteczne wsparcie procesu zmiany ucznia w sytuacji kryzysowej lub problemowej" – Robert Rejniak – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta i trener Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, ekspert EduAkcji, doktorant na Wydziale Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, członek Motivational Interviewing Network of Trainers

13.45 – 14.30

„Jak, dzięki wiedzy o najnowszych badaniach nad mózgiem, zrozumieć siebie, ucznia
i świat zewnętrzny?” – Anna Urbańska – Master Trener STRUCTOGRAM, NeuroCoach, absolwentka sześciu kierunków studiów podyplomowych, wykładowca na wyższych uczelniach, autorka dziewięciu książek

14.30  

Zakończenie i zamknięcie konferencji.

                              
 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.