Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1954,Zgrana-klasa-rola-wychowawcy-w-budowaniu-relacji-miedzy-uczniami.html
2023-06-03, 00:16
wychowanie i profilaktyka

Zgrana klasa - rola wychowawcy w budowaniu relacji między uczniami

Program

Budowanie wspierających relacji

Gry i zabawy umożliwiające integrację zespołu klasowego

Metody pracy sprzyjające prawidłowemu rozwojowi grupy

Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.