Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1972,Przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu.html
2023-06-02, 17:42
wychowanie i profilaktyka

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Program

Charakterystyka syndromu wypalenia zawodowego

Źródła stresu prowadzące do wypalenia

Techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.