Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k1974,Ksztaltowanie-tozsamosci-indywidualnej-i-spolecznej-dzieci-i-mlodziezy-poprzez-w.html
2023-06-02, 16:27
wychowanie i profilaktyka

Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Program

Budowanie tożsamości regionalnej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.