Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k2055,Przeciwdzialanie-wypaleniu-zawodowemu-Troska-o-zdrowie-i-radzenie-sobie-ze-stres.html
2023-06-02, 22:58
wychowanie i profilaktyka

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem

Program

Symptomy wypalenia zawodowego

Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.