Wychowanie i profilaktyka

wychowanie i profilaktyka

Trudny uczeń – trudna klasa

Program

Sposoby modyfikowania trudnych zachowań

Konsekwencja w wychowaniu

Rozwijanie zachowań akceptowanych społecznie

Skuteczne wyznaczanie granic w kontaktach z uczniem

Budowanie poczucia własnej wartości

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry