Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k908,Trudny-uczen-trudna-klasa.html
2023-06-02, 17:51
wychowanie i profilaktyka

Trudny uczeń – trudna klasa

Program

Sposoby modyfikowania trudnych zachowań

Konsekwencja w wychowaniu

Rozwijanie zachowań akceptowanych społecznie

Skuteczne wyznaczanie granic w kontaktach z uczniem

Budowanie poczucia własnej wartości

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.