Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k910,Integracja-zespolu-klasowego.html
2023-06-02, 16:39
wychowanie i profilaktyka

Integracja zespołu klasowego

Program

Gry i zabawy umożliwiające integrację zespołu klasowego

Budowanie wspierających relacji

Metody pracy sprzyjające prawidłowemu rozwojowi grupy

Tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym

Rozpoznawanie symptomów odrzucenia, nieśmiałości, wykluczenia

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.