Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://www.cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/38k922,Mediacje-szkolne-i-rowiesnicze-etapy-wdrazania-mediacji-do-szkol-i-placowek-oswi.html
2023-06-02, 18:15
wychowanie i profilaktyka

Mediacje szkolne i rówieśnicze – etapy wdrażania mediacji do szkół i placówek oświatowych (stacjonarnie)

Program

  • standardy mediacji szkolnej i oświatowej wspierające budowanie odpowiedzialności oraz wzajemnego szacunku w szkole i jej otoczeniu

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.