Doradztwo zawodowe

kształcenie zawodowe i doradztwo zawodowe

Planuj z głową - doradztwo zawodowe w twojej szkole

Program

  1. Doradztwo zawodowe z perspektywy instytucji otoczenia biznesu - Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
  2. Bydgoski Klaster Przemysłowy wsparciem dla doradcy zawodowego
  3. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspierające pracę doradcy zawodowego
  4. Idea podejścia doceniającego w doradztwie zawodowym
  5. Doradztwo na lekcjach przedmiotowych – obowiązek czy może forma zainteresowania swoim przedmiotem?
  6. Diagnoza potrzeb doradczych a oferta szkoleniowa Pracowni Szkolnictwa
    i Doradztwa Zawodowego
  7. Komunikaty, wolne głosy i wnioski.

 

Cel

Wsparcie doradców zawodowych w planowaniou i realizacji działan doradczych w swoich szkołach.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry