EWALUACJA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH NAUCZYCIELI

Dbając o wysoką jakość prowadzonych w KPCEN szkoleń, od wielu lat prowadzimy systematyczną ewaluację zajęć prowadzonych z nauczycielami. Dotyczy to zarówno najczęściej realizowanych warsztatów dla nauczycieli, jak również kursów, konferencji, zajęć dla zespołów nauczycielskich w szkołach, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego.

       Wykorzystując specjalnie opracowaną ankietę ewaluacyjną, uczestnicy szkoleń mogą ocenić dobór treści szkolenia, sposób prowadzenia zajęć, a także poziom organizacyjny. Swoją opinię mogą wyrazić odpowiadając zarówno na pytania zamknięte jak i otwarte. Opinie uczestników analizowane są bezpośrednio przez prowadzących szkolenia jak i organizatorów zajęć.

       Opracowywany jest również coroczny raport całościowy z prowadzonej ewaluacji, zawierający zestawienie danych ilościowych jak również ilustracje graficzne obrazujące poziom akceptacji różnych aspektów badanych form doskonalenia zawodowego. Raport prezentowany jest na podsumowującym rok szkolny, zebraniu plenarnym pracowników KPCEN.

       Po opracowaniu i analizie zebranych danych pracownicy KPCEN uzyskują cenne informacje zwrotne pokazujące co jeszcze można poprawić, ulepszyć aby poziom prowadzonych szkoleń był jeszcze wyższy.

Przykładowe wydruki z raportów z lat 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Pytania ankietowe zostały podzielone na dwa obszary:

  • TREŚĆ SZKOLENIA
  • SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

Jak widać na diagramie, średnia wyników odpowiedzi na 8 pytań szczegółowych jest bardzo wysoka: 4,84 (w skali 1-5, gdzie jeden to ocena bardzo niska, a 5 ocena najwyższa). Wszystkie średnie oceny z poszczególnych pytań mieszczą się w przedziale 4,79 – 4,93.

Pytania szczegółowe jak w poprzednim roku, ale wyniki zostały przedstawione w formie skumulowanej. Dominujące odcienie koloru zielonego obrazują wizualnie wysokie oceny szkoleń prowadzonych w KPCEN w Bydgoszczy.2021/2022

Wraz z ewaluacją zajęć prowadzona jest diagnoza potrzeb edukacyjnych uczestników. Nauczyciele sugerują, jakie szkolenia byłyby dla nich najbardziej przydatne i interesujące. Informacje te pozwalają zaplanować i zaproponować nauczycielom różnorodne formy doskonalenia zawodowego, odpowiadające nie tylko na priorytety MEN i Kuratorium Oświaty, ale przede wszystkim na bieżące potrzeby edukacyjne nauczycieli. Zapraszamy do dzielenia się swoimi ocenami i sugestiami poprzez wypełnienie odpowiednich ankiet znajdujących się na naszej stronie internetowej

 

                 
 

Opcje strony

do góry