Aktualnie znajdujesz się na:

PATRONAT

Instytucje i szkoły zainteresowane objęciem patronatem merytorycznym organizowanego przedsięwzięcia edukacyjnego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy proszone są o przesłanie Wniosku na adres sekretariatu KPCEN w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz) lub drogą elektroniczną (info@cen.bydgoszcz.pl), najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Objęcie patronatem merytorycznym związane jest z umieszczeniem logotypu placówki na wszystkich materiałach promujących wydarzenie.

Opcje strony

do góry