Cele i zadania

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy obejmujących umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi,  ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 

Głównymi zadaniami w projekcie jest doposażenie pracowni przedmiotowych oraz wzmocnienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, a także doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół współpracujących ze szkołami ćwiczeń w czterech obszarach przedmiotowych: Języki obce (język angielski, język niemiecki), matematyka, przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda) oraz TIK (informatyka).

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy pełni rolę instytucji wspierającej szkoły ćwiczeń w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli.

Opcje strony

do góry