Forum edukacyjne NAUCZYCIELE-NAUCZYCIELOM

wychowanie fizyczne, promocja zdrowia

Forum nauczycieli wychowania fizycznego

                            Forum Nauczyciela WF

  Aktywność ruchowa uczniów na różnych etapach edukacyjnych

 Poruszane zagadnienia:

  • techniki, zadania lekcyjne własnego autorstwa lub interesująco zmodyfikowane pomysły autorów podręczników
  • przykłady aktywności uczniów w zakresie planowania, monitorowania i oceniania własnej pracy
  • sposoby wykorzystania cyfrowych materiałów dydaktycznych
  • realizowane projekty – krajowe i zagraniczne
  • inne działania związane z rozwijaniem świadomości w zakresie aktywności fizycznej w nauczaniu zdalnym, którymi chcieliby Państwo podzielić się z nauczycielami.

Program

Wystąpienia 20 minutowe online

Cel

Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń, rozwiązań, pomysłów związanych z rozwijaniem uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
w systemie zdalnym, a także nawiązanie, pogłębianie kontaktów między nauczycielami zmierzających
do realizacji wspólnych zadań oraz budowania sieci współpracy i samokształcenia.

Prezenterzy to nauczyciele – praktycy, którzy przedstawią własne doświadczenia i refleksje,
a prezentacje będą stanowić przyczynek do dyskusji.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry